Flere medlemmer har ytret ønske om et evalueringsmøte etter stevnene vi har hatt i 2016. Dette ønsker selvsagt styret å ta på alvor, og inviterer dermed alle klubbens medlemmer, og spesielt dere som har jobbet dugnad, til å komme for å diskutere gjennomføringen. Tenk gjerne igjennom på forhånd hva dere synes var bra, og hva dere vil endre på. Kom med innspill!

Enkel bevertning.

Hele invitasjonen finner du her