Showing: 1 - 10 of 12 RESULTS
Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte for klubbens medlemmer 14.03.2018 klokken 20.00 på Bøndenes Hus i Råde. Det blir også et medlemsmøte for alle klubbens medlemmer fra klokken 18 samme dag. Invitasjon kommer! Hele innkallingen finner dere her Velkommen til medlemsmøte og årsmøte!  

Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til Medlemsmøte og Årsmøte

Vi vil ønske alle medlemmer av Råde og Onsøy Rideklubb velkommen til medlemsmøte, onsdag 1. mars 2017, kl. 18:00 med påfølgende årsmøte i Rådehallen. Det vil bli tatt opp noen viktige temaer, så derfor er det fint om så mange som mulig stiller opp. Agende medlemsmøte: ● Velkommen ● Nytt tilholdssted for klubben ● Pause …

Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til årsmøte

(Bilde er lånt fra: http://godsetunionen.com/innkalling-til-arsmote/) Til medlemmene i Råde og Onsøy Rideklubb. INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Årsmøte avholdes onsdag 1. mars 2017, kl. 20:00 i møtelokalene på Rådehallen. Det vil bli medlemsmøte før årsmøte. Invitasjon kommer nærmere. Innkallingen til årsmøte finner du her NB! Vi minner om at ved ubetalt medlemskontingent bortfaller stemmeretten.

Medlemsmøte

Invitasjon til evalueringsmøte

Flere medlemmer har ytret ønske om et evalueringsmøte etter stevnene vi har hatt i 2016. Dette ønsker selvsagt styret å ta på alvor, og inviterer dermed alle klubbens medlemmer, og spesielt dere som har jobbet dugnad, til å komme for å diskutere gjennomføringen. Tenk gjerne igjennom på forhånd hva dere synes var bra, og hva …

Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til medlemsmøte og årsmøte onsdag 2. Mars. Medlemsmøte begynner kl 18.00 med påfølgende ​årsmøtet kl 20.00.

Papirer til årsmøte: Økonomisk årsberetning.pdf Revisjonsberetning 2015.pdf Regnskap 2015 – Forslag til budsjett 2016.pdf Balanserapport 31.12.2015 RORK.pdf Årsberetningen 2015.pdf Saksliste for årsmøte.pdf Lovnorm for idrettslag.pdf Årsberetning for sportskomiteen 2015.pdf Årsberetning for RORK’s unge ryttere 2015.pdf Papirer til medlemsmøte: Agenda for medlemsmøte.pdf