Styret 2019

Styret i Råde og Onsøy Rideklubb jobber med veldig mye forskjellig. Styret skal tilrettelegge for aktivitet, behandle styresaker, følge opp og gjøre tiltak. Dersom du har noen spørsmål til styret eller til klubben generelt kan du sende en mail til: post@rork.no. Styret består av følgende personer:

Rolle Navn E-post Rollebeskrivelse
Leder: Kristoffer Tvete  kristoffer-tvete@outlook.com/ leder@rork.no

 

 

 

   1. klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.
   1. kontaktperson (talsperson) ihht. media.
   1. innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.
  1. går igjennom post/mailer og videresender og/eller tar opp relevant
   1. informasjon på styremøter.
   1. har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.
  1. disponerer klubbens midler sammen med kasserer.

Read more

Nestleder: John-Ole Tonheim stalltonheim@gmail.com

 

 

 

   1. fungerer som leder i dennes fravær.
   1. bistår leder.
  1. har ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem.

Read more

Kasserer: Ingrid Jacobsen ingrid@mosselektro.no/kasserer@rork.no

 

 

 

   1. disponerer klubbens midler og har, sammen med leder, fullmakt til klubbens bankkontoer.
   1. har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne.
   1. har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne.
   1. fremlegger kontoutskrift på hvert styremøte.
   1. fremlegger halvårsrapport, regnskap, på siste styremøte i første halvår.
  1. medlemsansvarlig

Read more

Konstituert Politiattest ansvartlig: Camilla Winterseth camilla@winterseth.com

 

 

 

  1. ansvarlig for at alle i med verv i klubben har gyldig pilitiattest.

Read more

Konstituert Sekretær: Camilla Winterseth post@rork.no

 

 

 

   1. føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
   1. distribuere inngående post.
   1. lage møteplan i samsvar med hele styret og distribuere denne til alle styremedlemmer.
   1. lage oversikt over styrets medlemmer og sende den til web-ansvrlig
  1. ansvarlig for politiattester.

Read more

Styremedlem Sofie Evensen sofie-evensen@hotmail.com

 

 

 

   1. møter på styrets møter.
   1. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
  1. kan være valgt til spesielle oppgaver.

Read more

Styremedlem: Linda Mari Solberg lindam-s@hotmail.com

 

 

 

   1. møter på styrets møter.
   1. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
  1. kan være valgt til spesielle oppgaver.

Read more

Styremedlem: Jeanette Loftskjær jeanetteborgeloftskjaer@outlook.com

 

 

 

   1. møter på styrets møter.
   1. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
  1. kan være valgt til spesielle oppgaver.

Read more

Styremedlem/
Ungdomsrepresentant:
Maria Ulriksen maria.ulrik.mu@gmail.com

 

 

 

   1. representere ungdomsgruppen.
   1. formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen.
   1. møter på styrets møter.
   1. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
  1. kan være valgt til spesielle oppgaver.

Read more

Styremedlem/
Ungdomsrepresentant:
Adele Holme Adeleholme@hotmail.com

 

 

 

   1. representere ungdomsgruppen.
   1. formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen.
   1. møter på styrets møter.
   1. tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
  1. kan være valgt til spesielle oppgaver.

Read more

Varamedlem: Camilla Winterseth camilla@winterseth.com
Read more
Varamedlem: Karina Jacobsen krjdee@gmail.com
Read more
Varamedlem: Evelyn Johnsrød evelynjohnsroed@hotmail.com
Read more
Webansvarlig: Karina Jacobsen og kristoffer tvete hjemmesiden@rork.no