Styret 2022

Styret i Råde og Onsøy Rideklubb jobber med veldig mye forskjellig. Styret skal tilrettelegge for aktivitet, behandle styresaker, følge opp og gjøre tiltak. Dersom du har noen spørsmål til styret eller til klubben generelt kan du sende en mail til: post@rork.no. Styret består av følgende personer:

LEDER
Kristoffer Tvete
kristoffer-tvete@outlook.com eller leder@rork.no
Klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger. kontaktperson (talsperson) ihht. media. Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. går igjennom post/mailer og videresender og/eller tar opp relevant informasjon på styremøter. Har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp. Disponerer klubbens midler sammen med kasserer.
NESTLEDER
Sissel Jentoft
sissel.jentoft@ibv.uio.no
fungerer som leder i dennes fravær. Bistår leder. Har ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem.
STYREMEDLEM & KASSERER
Ingrid Jacobsen
ingrid@mosselektro.no eller kasserer@rork.no
Disponerer klubbens midler og har, sammen med leder, fullmakt til klubbens bankkontoer. Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne. har til enhver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne. Fremlegger kontoutskrift på hvert styremøte. fremlegger halvårsrapport, regnskap, på siste styremøte i første halvår. Medlemsansvarlig
STYREMEDLEM & SEKRITÆR & POLITIATTESTANSVARLIG
Sofie Ceceilie Evensen
post@rork.no
Ansvarlig for at alle i med verv i klubben har gyldig pilitiattest. Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter distribuere inngående post. Lage møteplan i samsvar med hele styret og distribuere denne til alle styremedlemmer. Lage oversikt over styrets medlemmer og sende den til web-ansvrlig
<
STYREMEDLEM
John Martin Johansen
jomaj1952@gmail.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.
<
STYREMEDLEM
Linda Mari Solberg
lindam-s@hotmail.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.
STYREMEDLEM
Camilla Winterseth
camilla@winterseth.com
Møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.
STYREMEDLEM & UNGDOMSREPRESENTANT
Maria Ulriksen
maria.ulrik.mu@gmail.com eller ungdom@rork.no
Representere ungdomsgruppen. Formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen. møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.
STYREMEDLEM & UNGDOMSREPRESENTANT
Tiril Bogelund
tiril.bogelund@gmail.com eller ungdom@rork.no
Representere ungdomsgruppen. Formidle kommunikasjon mellom styre og ungdomsgruppen. møter på styrets møter. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak. Kan være valgt til spesielle oppgaver.
VARAMEDLEM
Kjell Haagensen
haagensenkjell@gmail.com
Møte på styremøter og bli tildelt eventuelle oppgaver fra styret
VARAMEDLEM
Ann-Helen Tonheim
annhelentonheim@gmail.com
Prosjektleder Idretten skaper sjanser. Møte på styremøter og bli tildelt eventuelle oppgaver fra styret
VARAMEDLEM
Celine Karstensen
celine.karstensen@yahoo.com
Møte på styremøter og bli tildelt eventuelle oppgaver fra styret