(Bilde er lånt fra: http://godsetunionen.com/innkalling-til-arsmote/)

Til medlemmene i Råde og Onsøy Rideklubb.
INNKALLING TIL ÅRSMØTE.
Årsmøte avholdes onsdag 1. mars 2017, kl. 20:00 i møtelokalene på Rådehallen.

Det vil bli medlemsmøte før årsmøte. Invitasjon kommer nærmere. Innkallingen til årsmøte finner du her

NB! Vi minner om at ved ubetalt medlemskontingent bortfaller stemmeretten.