Showing: 11 - 12 of 12 RESULTS
Medlemsmøte

Medlemsmøte 20 august 2015

Råde og Onsøy Rideklubb inviterer til medlemsmøte 20. august i Rådehallen. Det vil bli enkel servering med pizza, brus og kaffe. Møte starter 19.00 og hovedtemaene for dagen vil være: Anlegg  Stevner  Vi er en satsningsklubb! Eventuelt  Velkommen skal dere være!