Showing: 11 - 15 of 15 RESULTS
Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til årsmøte

(Bilde er lånt fra: http://godsetunionen.com/innkalling-til-arsmote/) Til medlemmene i Råde og Onsøy Rideklubb. INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Årsmøte avholdes onsdag 1. mars 2017, kl. 20:00 i møtelokalene på Rådehallen. Det vil bli medlemsmøte før årsmøte. Invitasjon kommer nærmere. Innkallingen til årsmøte finner du her NB! Vi minner om at ved ubetalt medlemskontingent bortfaller stemmeretten.

Årsmøter Medlemsmøte

Innkalling til medlemsmøte og årsmøte onsdag 2. Mars. Medlemsmøte begynner kl 18.00 med påfølgende ​årsmøtet kl 20.00.

Papirer til årsmøte: Økonomisk årsberetning.pdf Revisjonsberetning 2015.pdf Regnskap 2015 – Forslag til budsjett 2016.pdf Balanserapport 31.12.2015 RORK.pdf Årsberetningen 2015.pdf Saksliste for årsmøte.pdf Lovnorm for idrettslag.pdf Årsberetning for sportskomiteen 2015.pdf Årsberetning for RORK’s unge ryttere 2015.pdf Papirer til medlemsmøte: Agenda for medlemsmøte.pdf