Her finner du alle dokumenter som skal opp på årsmøte 14. mars på Bøndenes Hus i Råde.
Saksliste årsmøte 2018
Årsberetning for Råde og Onsøy Rideklubb 2017
Årsberetning for RORKs unge ryttere 2017
Årsberetning Sport 2017 – Råde og Onsøy Rideklubb
Økonomisk årsberetning 2017 – Råde og Onsøy Rideklubb
Regnskap 2017 – Forslag til budsjett 2018 – RORK
Balanserapport 2017 – Råde og Onsøy Rideklubb
RORK Revisjonsberetning for 2017