Til idretten i Østfold.

Østfold idrettskrets ønsker å invitere til grenseløs idrettslag og kurs med fokus på tilrettelegging av idrett for utviklingshemmede!

Grenseløs idrettsdag 27. september

[gview file=»http://media.rork.no/2017/09/Kursinvitasjon-tilrettelegging-av-idrett-for-utviklingshemmede.pdf»]

[gview file=»http://media.rork.no/2017/09/Invitasjon-til-Grenseløs-idrettsdag-i-Sarpsborg.pdf»]

Østfold idrettskrets med samarbeidspartnere inviterer barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse til en grenseløs idrettsdag 27. september kl. 10.00-13.30 i Sarpsborg (Kalnes vgs). Arrangementet er gratis.

Formålet med denne dagen er å gi utøvere mulighet til å prøve mange ulike idretter og aktivitetshjelpemidler samt oppleve idrettsglede og mestring. I tillegg håper vi at utøvere likte å drive med idrettsaktiviteter og oppsøker idrettstilbud etter arrangementet. I alle idretter vil det være instruktører fra lokale eller regionale ledd i Norges idrettsforbund.

Invitasjon og påmeldingsskjema finnes på denne linken https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/kalender/grenselos-idrettsdag-2017/

Kurs med fokus på tilrettelegging av idrett for utviklingshemmede 16. september

Lørdag 16. september kl. 10-14 arrangerer Østfold idrettskrets kurs for alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser. Kurset avholdes av Maj-Britt Nyheim som er en erfaren kurslærer og har skrevet flere bøker om trening av utviklingshemmede.

Invitasjon og påmeldingsskjema finnes på denne linken https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/kalender/kurs—tilrettelegging-av-idrett-for-utviklingshemmede/

Vi oppfordrer dere til å legge invitasjonene ut på idrettslagets hjemmesider og/eller videresende invitasjonen til aktuelle personer. Håper dere kan bidra med å spre informasjon om grenseløs idrettsdag og kurset.

Mvh

Østfold Idrettskrets
Ida Kristin Kihle Gravermoen

69 35 49 00 /91872008