Styret i Råde og Onsøy Rideklubb har fulgt nøye med på situasjonen rundt koronaviruset. I dag har det kommet en presisering både fra myndighetene og NIF når det gjelder hvordan idretten skal forholde seg til sine aktiviteter og arrangementer. Fra i dag 12. mars er det bestemt at all idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. Vi ber om at medlemmene av klubben følger med på rådene og påleggene som kommer fra myndighetene og NIF.
Les hele saken på NIF sine hjemmesider her
Vi anbefaler også alle medlemmer å følge med på Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål så ta kontakt med leder Kristoffer Tvete på e-post: leder@rork.no