Råde Idrettsråd inviterer til årsmøte. De som har lyst til å delta kan henvende seg til Ingrid Jacobsen på ingrid@mosselektro.no