Filming og fotografering av barne- og ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig. Det er svært viktig å passe på at dette skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Under kan organisasjonsledd i norsk idrett laste ned informasjonsmateriell som kan brukes på nettsider og i sosiale medier, og henges opp på klubbhus, idrettsarenaer osv. Dette for å minne foreldre, publikum og andre på at det ikke er lov å filme, fotografere og dele innhold av barn under 18 år i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke fra både utøver og foresatt. 

Hentet fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/minn-foreldre-og-publikum-pa-hvilke-regler-som-gjelder-for-filming-og-fotografering/