Råde og Onsøy Rideklubb inviterer til medlemsmøte 20. august i Rådehallen. Det vil bli enkel servering med pizza, brus og kaffe. Møte starter 19.00 og hovedtemaene for dagen vil være:

  • Anlegg 
  • Stevner 
  • Vi er en satsningsklubb!
  • Eventuelt 

Velkommen skal dere være!