Har din klubb ungdommer som vil, kan og tør?
Husk at ungdommen i din klubb er en ressurs om de får sjansen!

Lederkurs for ungdom 15-19år skal forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

Kunnskapen og verktøyene deltakerne lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit, selvfølelse og teambuilding.

Kurset er inndelt i følgende moduler:

  • Teambuilding
  • Selvtillit og selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisasjon
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Coaching

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper hos deltakeren, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb er en fordel. Kurset går over en helg, etterfulgt av en praksisoppgave i egen klubb. Alle deltakere får kursbevis etter dokumentert praksis.
For mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/kalender/lederkurs-for-ungdom1/

Dersom du vil delta, ta kontakt med enten Ingrid eller Kristoffer. Vi vil gjerne sende ungdommer på kurs! 🙂