Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Sosiale aktiviteter

INVITASJON TIL ”PINSERITTET”

Alle flotte medlemmer av Råde og Onsøy rideklubb inviteres til turritt med overnatting. Her er alle velkomne, med eller uten hest. For de som vil ri blir det lagt opp til to ulike ritt, ett ritt for de hurtige J og ett for de som vil ta det litt roligere. For de som ikke vil …